PRAVILA IN POGOJI NAGRADNEGA VPRAŠALNIKA

Vprašalnik se izvaja do zadostnega števila oddanih vprašalnikov za obdelavo v Republiki Sloveniji.

Nagradni vprašalnik ni v nobeni povezavi z bencinskim servisom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani bencinskega servisa. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, je raziskovalec, ki izvaja vprašalnik.

Žrebanje nagrajencev bo izvedeno, ko bo na vprašalnik odgovorilo dovolj oseb. To bo objavljeno na tej spletni strani, kjer so objavljena pravila in pogoji nagradnega vprašalnika.

Razen pravnih oseb, lahko v nagradnem vprašalniku sodeluje vsaka fizična oseba, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, tako da:

Pogoj za sodelovanje v nagradnem vprašalniku je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradnega vprašalnika. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnem vprašalniku sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradnim vprašalnikom.

NAGRAJENCI NAGRADNEGA VPRAŠALNIKA

Izžrebali bomo 5 nagrajencev, ki prejmejo bon v vrednosti 20 € za gorivo na bencinskem servisu v Sloveniji. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Rezultati žrebanja so dokončni.

Žrebanje bo izvedeno v prostorih UM FERI in ne bo javno. Izvedla ga bo v ta namen izbrana 3-članska komisija.

Nagrajence bomo o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 5 delovnih dni po izvedenem žrebanju, in sicer z elektronskim sporočilom na e-poštni naslov, ki so ga udeleženci podali ob zaključku reševanja nagradnega vprašalnika.

Istočasno bodo nagrajenci pozvani, da na e-naslov, iz katerega bodo dobili sporočilo o nagradi, pošljejo e-mail z imenom, priimkom in naslovom, kamor jim bomo poslali nagradni bon v vrednosti 20 € za gorivo na bencinskem servisu v Sloveniji.

Nagrajenci bodo po zaključku žrebanja objavljeni na tej spletni strani. S sodelovanjem v nagradnem vprašalniku se udeleženec strinja z objavo njegovega imena in priimka v okviru nagrajencev tega nagradnega vprašalnika. To soglasje se lahko kadarkoli prekliče brez vpliva na sodelovanje v nagradnem vprašalniku ali pravice do nagrade.

Nagrajencem bomo izročili nagrade v roku 30 delovnih dni od datuma prejema popolnih podatkov

NAGRADE NAGRADNEGA VPRAŠALNIKA

Nagrade nagradnega vprašalnika so:
- 3x bon za gorivo v vrednosti 20 €.

Nagrad ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Udeleženci se odpovedujejo vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejetih nagrad.

IZKLJUČITEV IZ NAGRADNEGA VPRAŠALNIKA

V primeru kršitve teh pogojev o sodelovanju v nagradnem vprašalniku si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz nagradnega vprašalnika brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega vprašalnika. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega vprašalnika, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradnem vprašalniku, če je strežnik nedosegljiv. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, zlasti izpadov omrežja, elektronike ali računalnikov. Organizator je odgovoren samo za namerno ali skrajno malomarno škodo ali namerno povzročeno kršitev pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena. Omenjene omejitve odgovornosti se ne uporablja za poškodbe življenja, telesa ali zdravje.

ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

S sodelovanjem v nagradnem vprašalniku soglašate:


VARSTVO PODATKOV

Organizator nagradnega vprašalnika hrani in uporablja osebne podatke v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Raziskovalec bo za namene izvedbe ter organizacije nagradnega vprašalnika zbiral, obdeloval ter uporabljal sledeče osebne podatke: priimek, ime in elektronsko pošto (sodelujočih uporabnikov)

Vaši osebni podatki bodo izbrisani najpozneje 30. 10.2018.

V skladu z določili predpisov o varstvu osebnih podatkov lahko vašo osebno privolitev za shranjevanje, obdelavo in uporabo vaših podatkov kadarkoli prekličete. Vaši podatki bodo v tem primeru izbrisani takoj, sodelovanje v nagradnem vprašalniku pa se prekine. Preklic osebne privolitve lahko posredujete na elektronsko pošto vprasalnik (pika) zasebnost (afna) um (pika) si.